FAQ

Moet ik bijbetalen als de mazoutprijs stijgt nadat ik heb besteld?

Nee hoor! Je betaalt steeds de prijs van op het ogenblik van je bestelling. De mazoutprijs die vermeld staat op jouw bestelformulier blijft dus gewoon geldig, ongeacht of de mazoutprijs nadien stijgt of daalt.