Nieuws

Mazoutverwarming veroorzaakt minder broeikasgassen dan aardgasverwarming

Twijfel je tussen verwarmen met mazout of verwarmen met aardgas? Dan wordt je keuze alvast iets eenvoudiger dankzij de studie van RDC Environment in opdracht van Informazout. Die toont aan dat de broeikasgasuitstoot van een verwarmingsinstallatie op aardgas, gemeten over een periode van 20 jaar, maar liefst 22% hoger is dan bij een mazoutketel. De voornaamste reden? De stopzetting van de invoer van Nederlands aardgas.

Broeikasgasemissies van aardgas- en mazoutverwarming op lange termijn

RDC Environment becijferde via een levenscyclusstudie op basis van de verwachte bevoorradingsbronnen dat de broeikasgasemissies, over een periode van 100 jaar, 6% hoger zijn bij verwarming op aardgas in vergelijking met mazoutverwarming. De hoofdredenen hiervoor zijn de hogere transmissieverliezen en oplopende transportverliezen van aardgas. Vanaf 2030 zet Nederland de uitvoer van aardgas stop, waardoor zo’n 60% van het Belgische aardgas uit Rusland zal moeten komen. De rest wordt dan ingevoerd vanuit de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Afrika.

Verschil tussen mazout en aardgas nog groter op 20 jaar

Het verschil tussen mazout en aardgas in broeikasgasuitstoot en het aardopwarmingsvermogen is zelfs nog groter op kortere termijn. De studie toonde aan dat verwarmen met aardgas over een periode van 20 jaar 22% meer negatieve invloed zal hebben op de klimaatverandering dan verwarmen met mazout. Een verhoogde uitstoot van methaan bij de productie en het transport van aardgas uit Rusland is hiervoor de voornaamste reden omdat die in de berekening van het aardopwarmingsvermogen zwaarder doorweegt. Methaan heeft immers een CO2-equivalent van 25: dat betekent dat het GWP (Global Warming Potential) 25 maal hoger is als dezelfde hoeveelheid CO2.

Mazoutketels blijven hun plaats in onze woningen hebben

“Overheden staren zich blind op de eindverbranding”, zegt Willem Voets, General Manager bij Informazout. “Door de invoerstop van Nederlands aardgas in 2030, gaan de transmissie- en transportverliezen bij aardgas een grote impact hebben omdat het aardgas een veel langere weg moet afleggen vooraleer het in België aankomt. Dit zal de invloed op de klimaatverandering een stuk doen toenemen.” Mazoutketels blijven dus hun plek in onze woningen hebben. Zeker als je kiest voor een hoogrendementscondensatieketel. Een nieuwe mazoutketel verbruikt 30% minder en stoot dus 30% minder CO2 uit dan een oudere mazoutketel. Bovendien is de nieuwe generatie mazoutketels perfect combineerbaar met hernieuwbare energie van zonneboilers of warmtepompen en kunnen ze gebruikt worden voor nieuwe, koolstofarme en zelfs koolstofneutrale vloeibare brandstoffen die de energietransitie mogelijk zullen maken.

De keuze gemaakt om te verwarmen met mazout? Ontdek hier onze verschillende types mazout!

donderdag, 12 november, 2020
Meer nieuws