Betaalnummers

Betaalnummers

Informatie over gebruik betaalnummers

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie. Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

Gebruik betaallijn 070 / 22 37 46
Dienstenaanbieder: Comfort Energy NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 28, KBO-nummer: 0458.280.458
BTW-nummer: BE 0458.280.458
Omschrijving: Bestelling van mazout en tankkeuringen
Website Comfort Energy: www.comfortenergy.be
Prijs van de dienst: € 0,30 per minuut
Bij klachten: 
- Per briefwisseling: Comfort Energy NV, Slachthuiskaai 28, 3500 Hasselt
- Per e-mail: info@comfortenergy.be

Gebruik betaallijn 070 / 24 67 46
Dienstenaanbieder: Comfort Energy NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 28, KBO-nummer: 0458.280.458
BTW-nummer: BE 0458.280.458
Omschrijving: Bestelling van mazout en tankkeuringen
Website Comfort Energy: www.comfortenergy.be
Prijs van de dienst: € 0,15 per minuut
Bij klachten:
- Per briefwisseling: Comfort Energy NV, Slachthuiskaai 28, 3500 Hasselt
- Per e-mail: info@comfortenergy.be