FAQ

Wat moet ik doen als ik mijn mazouttank buiten dienst wil stellen?

Heb je een mazouttank die je niet meer gaat gebruiken omdat je overstapt naar een alternatieve energiebron zoals gas of elektriciteit? Of verkoop je een woning waar nog een oude mazouttank aanwezig is? Dan ben je wettelijk verplicht om deze reglementair buiten dienst te laten stellen door een erkend stookolietechnicus. Bovengrondse tanks worden dan gereinigd, opgehaald en vervolgens afgevoerd. Ondergrondse tanks worden gereinigd en uitgegraven. Indien uitgraven technisch onmogelijk blijkt (bijvoorbeeld door stabiliteitsproblemen, aanwezige nutsleidingen, …) dan wordt de mazouttank opgevuld met een inert materiaal zoals bioschuim of zand.

Ontdek hier meer informatie over het buiten dienst stellen van je mazouttank