Comfort Energy neemt de nodige maatregelen om verspreiding van het Corona-virus te vermijden. Bij de levering van je mazout nemen we social distance en bijzondere hygiënische voorschriften in acht.

Gebruik betaalnummer

Informatie over gebruik betaalnummer

 

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie. Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

 

Gebruik betaallijn 070 / 22 37 46

Dienstenaanbieder: Comfort Energy NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 28, KBO-nummer: 0458.280.458

BTW-nummer: BE 0458.280.458

Omschrijving: Bestelling van mazout en tankkeuringen

Website Comfort Energy: www.comfortenergy.be

Prijs van de dienst: € 0,30 per minuut

 

Bij klachten:

 

 

Gebruik betaallijn 070 / 24 67 46

Dienstenaanbieder: Comfort Energy NV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 28, KBO-nummer: 0458.280.458

BTW-nummer: BE 0458.280.458

Omschrijving: Bestelling van mazout en tankkeuringen

Website Comfort Energy: www.comfortenergy.be

Prijs van de dienst: € 0,15 per minuut

 

Bij klachten:

 

Opgelet:

Ok